Tiền lương phụ nữ
thấp hơn 20%

Khoảng cách tiền lương của nữ thấp hơn nam trong 3 thế kỷ qua theo thống kê toàn cầu

10 năm hưu trí dài hơn nam giới

Phụ nữ sống thọ hơn nam giới 5 năm & nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Chi phí hưu và sức khoẻ cần nhiều hơn

Thiên chức
làm mẹ

Phụ nữ lương thấp hoặc không lương nếu cần nghỉ việc sau khi sinh

Phân biệt giới trong đầu tư

Kiến thức thuật ngữ khó hiểu và chiến lược đầu tư không quan tâm nếu không thu nhập, vốn ít

Dễ bị lừa đảo
tài chính

Phụ nữ dễ là nạn nhân của hình thức lừa đảo, lùa gà chỉ vì thiếu kiến thức tài chính

Luôn ưu tiên
gia đình

Mục tiêu tiết kiệm và đầu tư sẽ khác với nam giới để có chiến lược an toàn và phù hợp

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Khóa học tài chính

Các khóa học 100 ngày cải thiện tài chính toàn diện phù hợp với mọi đối tượng hoặc các khóa học gói nhỏ giúp người học dễ dàng chọn học với từng mục tiêu và nhu cầu cá nhân.

Xem thêm

Sản xuất nội dung tài chính

Hợp tác sản xuất các nội dung chất lượng về chủ đề tài chính và các chương trình giảng dạy tài chính online và offline dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời có đi kèm theo các công cụ, workbook và khóa học có hỗ trợ nền tảng AI.

Xem thêm

Phát triển cộng đồng

Chung tay cùng các tổ chức xây dựng và phát triển các cộng đồng qua các sự kiện, kết nối các mạng lưới như các trường đại học, doanh nghiệp vừa và nhỏ,…nhằm lan tỏa kiến thức giáo dục tài chính cá nhân.

Xem thêm

Mạng lưới đồng hành cùng các đối tác

Đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác cùng kết nối và thực hiện dự án, các chiến lược, mục tiêu về chia sẻ kiến thức và gia tăng nhận thức về giáo dục tài chính cho cộng đồng.

Xem thêm

TÀI LIỆU & CÔNG CỤ CỦA CHÚNG TÔI