Love Podcast #03: Tài khoản anh, tài khoản em (và niềm tin khi nào mới xây dựng được)?

Các cặp đôi khi đã về chung một nhà nên hay không nên hợp nhất tài khoản ngân hàng? Trước khi quyết định có nên tạo tài khoản chung, các cặp đôi hãy trả lời 3 câu hỏi nhỏ sau đây cùng Mina nhé!

📻 LOVE PODCAST #03: Tài khoản anh tài khoản em (và niềm tin khi nào mới xây dựng được)?

– Money With Mina team