Love Podcast #01: Ngại nói chuyện tiền với chồng

Chia sẻ trải nghiệm thực tế khó nói của chị Mina Chung với chồng liên quan đến tài chính hôn nhân & gia đình trong Series “Tiền anh, tiền em, tiền của chúng ta”, ra mắt nhân ngày Valentine 14.02.2023.

📻 LOVE PODCAST #01: Ngại nói chuyện tiền với chồng

Mời cả nhà cùng lắng nghe!

– Money With Mina team